Väghållning

All form av vägunderhåll som väghyvling, grusning med mera.